Vores værdier

Vi bruger miljøvenlige materialer såfremt dette er muligt. Medarbejderne følger de affaldshåndterings regler vi har i virksomheden. Vi insisterer på et sikkert og godt arbejdsmiljø, psykisk som fysisk. For vi ønsker at gå på arbejde på en behagelig og sikker arbejdsplads.

Vi mener det er vores pligt som virksomhed at være en del af integrationen. Vi påtager os at uddanne malerlærlinge ved årligt at tage en ny lærling ind i virksomheden. Hos os er der plads til folk med særlige behov.